Automaty 90° – przecinarki taśmowe BTM

| AP

Automatyczna przecinarka taśmowa o dwóch kolumnach sterowana hydraulicznie, cechująca się wysoką wytrzymałością i dużą wydajnością cięcia.
Przeznaczona do przecinania materiałów pełnych, rur i profili. Głowica piły przesuwa się pionowo wzdłuż prowadnic kulowych.

| AT

Automatyczna przecinarka taśmowa o dwóch kolumnach sterowana hydraulicznie.
Wykonana w konstrukcji o dużej wytrzymałości i wydajności roboczej, przeznaczona do przecinania materiałów pełnych dużych rozmiarów. Głowica piły przesuwa się pionowo wzdłuż prowadnic kulowych.

| Linia AP

Zdolność
cięcia
90°
mm
450
mm
450
mm
500x450
mm

Zdolność
cięcia
90°
mm
410
mm
410
mm
610x410
mm
610x410

Zdolność
cięcia
90°
mm
510
mm
510
mm
710x510
mm
710x510

Zdolność
cięcia
90°
mm
610
mm
610
mm
710x610
mm
710x610

Zdolność
cięcia
90°
mm
710
mm
710
mm
710x710
mm
710x710

Zdolność
cięcia
90°
mm
810
mm
810
mm
810x810
mm
810x810

Zdolność
cięcia
90°
mm
1000
mm
1000
mm
1000x1000
mm
1000x1000

Zdolność
cięcia
90°
mm
1250
mm
1250
mm
1250x1250
mm
1250x1250

| Linia AT

Zdolność
cięcia
90°
mm
440
mm
440
mm
440x440
mm
440x440

Zdolność
cięcia
90°
mm
540
mm
540
mm
540x540
mm
540x540

Zdolność
cięcia
90°
mm
640
mm
640
mm
640x640
mm
640x640

Zdolność
cięcia
90°
mm
740
mm
740
mm
740x740
mm
740x740

Zdolność
cięcia
90°
mm
860
mm
860
mm
860x860
mm
860x860

Zdolność
cięcia
90°
mm
1050
mm
1050
mm
1050x1050
mm
1050x1050

Zdolność
cięcia
90°
mm
1300
mm
1300
mm
1300x1300
mm
1300x1300

Aspat Sp.J.
43-100 Tychy
ul. Dojazdowa 9b
tel. +48 32 216 80 51
fax.+48 32 216 86 03